Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

COVID19 - Koronavírus

V prílohe sa nachádza leták s prehľadnými informáciami o možnosti dať sa zaočkovať v krajských očkovacích centrách (Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica) bez objednavania 7. týždeň 2022 príloha 


Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Fakultnou nemocnicou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici pripravil informačný leták s praktickými radami, na lepšie zvládnutie vlny Omikron. 

Župa spustila webovú stránku s pravidelne aktualizovanými dôležitými informáciami – www.bbsk.sk/omikron .


V prílohe sa nachádza leták s prehľadnými informáciami o možnosti dať sa zaočkovať v krajských očkovacích centrách (Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica)  bez objednania + pribudlo pediatrické očkovanie.  príloha 


- Opatrenia Omikron 

- Opatrenia Omikron a Epidemiologická situácia 


Leták s prehľadnými informáciami o možnosti dať sa zaočkovať v  očkovacích centrách (Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, atď...)  bez objednania v 2. týždni (2022)

                                                                          


Leták s prehľadnými informáciami o možnosti dať sa zaočkovať v  očkovacích centrách (Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Sklabiná, atď...)  bez objednania v 1. týždni (2022)

                                                                          

Intervenčný tím MZSR v spolupráci so Zdravými regiónmi a Záchrannou zdravotnou službou SR bude dňa 03.01.2022 v priestoroch Športovej haly vo Veľkom Krtíši, v čase od 9:00 hod. – 14:00 hod. realizovať  nízkoprahové očkovanie pre prihlásených, ale aj pre neprihlásených obyvateľov okresu Veľký Krtíš.

Termíny očkovania:

9:00 hod. – 9:30 hod.                     - obce Suché Brezovo; Horné Strháre; Senné; Želovce

9:30 hod. – 10:00 hod.                  - obce Bátorová; Nenince; Čebovce; Vinica; Kosihovce; Kováčovce; Malá Čalomija; Slovenské Ďarmoty; Kiarov; Nová Ves; Šuľa

10:00 hod. – 10:30 hod.                - obce Dačov Lom; Veľké Zlievce; Malé Zlievce; Pôtor aj Žihľava; Dolné Plachtince; Stredné Plachtince; Horné Plachtince; Príbelce; Obeckov

10:30 hod. – 11:00 hod.                - obce Dolná Strehová; Vieska; Modrý Kameň

11:00 hod. – 13:00 hod.                - mesto Veľký Krtíš

13:00 hod. – 14:00 hod.                - NEPRIHLÁSENÍ

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali takto určené časy, aby sme sa vyhli nekontrolovateľnému davu a zbytočným nepríjemnostiam. Vopred ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť a toleranciu. 


Leták s prehľadnými informáciami o možnosti dať sa zaočkovať v krajských očkovacích centrách (Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, atď...)  bez objednania v 50. týždni.   

                                                                          


Vláda SR na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začne platiť od 25. novembra 2021.

Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

Výnimky zo zákazu vychádzania sú uvedené v uznesení vlády SR. V ktorom sú definované podmienky zákazu vychádzania a tiež výnimky z uvedeného zákazu. Materiál je zverejnený aj na stránke www.rokovania.gov.sk.

Zároveň vám posielame aj prezentáciu, v ktorej sú v prehľadnej forme uvedené niektoré výnimky zo zákazu vychádzania.

Ďalšie opatrenia sú definované vo vyhláške Úradu  verejného zdravotníctva SR. V prílohe nájdete tlačovú správu ÚVZ SR k novým vyhláškam, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.minv.sk/?2021-2

Chráňme si zdravie.


Koronavírus - oznamy, informácie, opatrenia ....

Časté otázky a odpovede:

 Kto sa môže nahlásiť do systému pre náhradníkov na očkovanie?

Všetci občania nad 18 rokov, s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji, ktorí sú schopní dostaviť sa na miesto očkovania buď v deň zavolania, a ak to nie je možné, tak deň po zavolaní.

 Ako budú náhradníkov kontaktovať, aby sa dostavili na očkovanie? Čo ak práve nebudú môcť?

Náhradníci budú kontaktovaní telefonicky a je im ponúknutý termín. Ak nebudú môcť ponúknutý termín využiť (časová tieseň, mimo lokality, osobné, či pracovné povinnosti), môžu ho odmietnuť a naďalej môžu ostať v zozname náhradníkov na ďalšie dni.

 Keď sa nahlásim medzi náhradníkov, nemusím sa už nahlásiť na očkovanie do systému NCZI?

Stránka  www.nahradnici.sk  NIE JE náhradou ku riadnej registrácii cez stránku NCZI Ministerstva zdravotníctva. Aj po registrácii do zoznamu náhradníkov odporúčame registrovať sa na riadny termín na stránke NCZI https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php .

Stránka www.nahradnici.sk slúži na registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý budú očkovacie centrá v Banskobystrickom kraji využívať v prípade, že sa na očkovací termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez stránku Ministerstva zdravotníctva.

V akých mestách sa dnes očkuje?

Ľudia do 70 rokov (vakcína AstraZeneca): Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Zvolen

O 2 týždne budú pridané očkovacie centrá v Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom. Neskôr je v pláne otvoriť aj očkovacie centrá v Revúcej a vo Veľkom Krtíši.

Ľudia nad 70 rokov (vakcíny Pfizer, Moderna – nemocnice a polikliniky): Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom

Čo ak sa nahlásim ako náhradník, ale potom získam termín očkovania cez NCZI, alebo pre iný dôvod už nechcem byť v zozname náhradníkov?

Na webstránke www.nahradnici.sk sa dá veľmi jednoducho zo zoznamu náhradníkov odhlásiť bez udania dôvodu.

V akom poradí budú náhradníci volaní?

Systém oprávnených záujemcov automaticky zoraďuje podľa princípov očkovacej stratégie štátu – teda podľa veku a pridružených diagnóz. Zo zoznamu následnej jednotlivé očkovacie centrá povolávajú záujemcov v prípade uvoľnenia termínov na očkovanie.

Vedia si náhradníci vybrať vakcínu, ktorou chcú byť očkovaní?

V tejto chvíli nie. Náhradníci do 70 rokov sú automaticky volaní na vakcináciu AstraZeneca, náhradníci nad 70 rokov na Pfizer alebo Moderna. Môže sa to však v budúcnosti zmeniť v závislosti od zmeny situácie s vakcínami.

Čo ak nahlasujem do systému osobu, ktorá nemá telefón/nedvíha telefón/zle vidí, počuje?

Môžete do systému zadať telefón na inú osobu, ktorá vie náhradníkovi rýchlo dať vedieť, že bol zavolaný na očkovanie.

Nové opatrenia Vlády SR  účinné od stredy 3. marca 2021 nájdete tu ....

Informácia pre občanov

na plošné testovanie COVID 19

        Obec Sklabiná oznamuje, že do každej domácnosti bude doručená pozvánka na plošné testovania COVID 19, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.01.2021 až 24.01.2021.

         Každá domácnosť bude mať určený čas, počas ktorého sa môže dostaviť na testovanie. V prípade, že Vám  uvedený čas z vážnych dôvodov nebude vyhovovať, žiadame o oznámenie na Obecný úrad v Sklabinej, číslo telefónu: 047/4514140.

         Testovanie je určené pre osoby, ktoré dovŕšili vek 15 rokov do 65 rokov. Testovanie uvedenej vekovej skupiny je dobrovoľné.

         Upozorňujeme, že k testovaniu je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať miestnym rozhlasom.


Celonárodné testovanie na ochorenie COVID 19- Informácia pre občanov

Druhá vlna - Opatrenia od 24.10.2020 nájdete tu ...


Pomáhame ľuďom ÚPSVR Veľký Krtíš

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Prostredníctvom mailovej adresy pomahameludom.vk@upsvr.gov.sk môžete požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19. Informácie, ako žiadosť podať získate na stránke www.pomahameludom.sk.Letáky s radami a odporúčaniami pre seniorov.

Cieľom je zabezpečiť čo možno najväčšiu informovanosť seniorov, aby nenaleteli rôznym podvodným praktikám.
Leták v Slovenskom jazyku príloha
Leták v Maďarskom jazyku príloha

PhDr. Kotorová Mária, Vedúca odd. epidemiológie RÚVZ Veľký Krtíš

Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19. A kto má výnimku?  príloha ..


Združenie miest o obci

Pomáhame členským mestám a obciam

V súvislosti s najaktuálnejšou témou týchto dní a týždňov sme pre užívateľov našej stránky pripravili v spolupráci so spoločnosťou AFINES GROUP j.s.a. takzvaného ChatBot-a. Ide o modernú konverzačnú platformu na získavanie potrebných informácií, ktoré sú komplexne sústredené na jednom mieste. ChatBot vám odpovedá podľa vami zadaných požiadaviek. Pozriete si témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac. Koronavírus – ochorenie COVID-19 vo faktoch a aktuálne. Informácie nájdete na adrese : http://koronavirus.mojeslovensko.sk


Policajný zbor Veľký Krtíš

- Upozornenie pre mesta a obce príloha ...


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- Opatrenie číslo: OLP1259512020  Bratislava 15.03.2020
 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného   zdravia  (uzatváranie všetkých maloobchodných prevádzok a zákaz prítomnosti verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením)  príloha ...

- Režimové opatrenia HH SR pri ohrození verejného zdravia príloha ...

- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 príloha ...

- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe príloha ....

- Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia príloha ...


- ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?  príloha ....

- Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov  príloha ....


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny :

- Informácie v súvislosti s nariadeniami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu Ústredia práce, sociálnych vecí  sú uvedené v prílohe .... 

- Ďalšie informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na oficiálnej web stránke Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny Veľký Krtíš.