Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Odpadové hospodárstvo

Envipak Certifikát za rok 2023
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) so sídlom v Ríme v roku 2001 stanovila 1. jún za Svetový deň mlieka. Jeho cieľom je poukázať na význam mlieka, vyzdvihnúť jeho nutričné vlastnosti vo výžive a upozorniť na opodstatnenosť jeho každodennej konzumácie. Pri tejto príležitosti pripomína OZV ENVI - PAK dôležitosť správneho triedenia obalov, do ktorých je mlieko balené.

 

Mlieko je balené v pestrej škále rôznych druhov obalov od nápojových kartónov, cez sklo až po plast. PET fľaše od mlieka nepodliehajú zálohovaniu, tento obal sa vyhadzuje do žltej zbernej nádoby na plastový odpad bez zvyškov mlieka. Nápojové kartóny a plastové fľaše pred vyhodením stlačíme, aby sme minimalizovali ich objem v zbernej nádobe a vyhadzujeme ich spolu s vrchnáčikom. Pri sklenej fľaši vrchnáčik vyhadzujeme samostatne. Ak sa dá papierová etiketa alebo iná nálepka od obalu odlepiť, tak ju odlepíme a vytriedime samostatne. Ak nevieme, ako obal správne vytriediť, pomôžu nám aj symboly a informácie, ktoré sú uvedené na samotných obaloch.

Systém triedenia na Slovensku nie je jednotný. Preto sa pri triedení obalov od mlieka treba riadiť aj pokynmi, ktoré sú uvedené na nálepkách na kontajneroch alebo inštrukciami na webovej stránke obce. Nápojové kartóny patria do oranžovej zbernej nádoby na nápojové kartóny. Nie všetky slovenské obce však takýto typ kontajnera majú. V niektorých obciach sa preto nápojové kartóny triedia spoločne s kovmi do červených zberných nádob a v iných zase spolu s plastmi a kovmi do žltých zberných nádob.

Ako správne vytriediť vybrané obaly od mlieka sa dozviete aj z priloženého plagátu.


Harmonogram vývozu biologického odpadu pre rok 2023

Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu (Marius Pedersen) pre rok 2023


Vývoz odpadu a nákup poukazov pre rok 2023

klikni na obrázok pre zvätšenie 

Vianoce sú jedným z najkrajších a najradostnejších sviatkov roku, avšak čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Každý z nás môže osobne prispieť k tomu, aby boli tohtoročné vianočné sviatky čistejšie, bezodpadovejšie, jednoducho ekologickejšie.

Práve preto sme pripravili pre Vašich občanov plagát  s názvom „Šťastné a vytriedené Vianoce“, zamerané na najčastejšie odpady, ktoré počas sviatkov tvoríme. 

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 15/A • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.vezmisi.ma


Certifikát za rok 2020 nájdete tu ...

 
Vývoz triedeného odpadu - Marius Pedersen
Harmonogram vývozu triedeného odpadu
pre rok 2021 nájdete tu


Vývoz komunálneho odpadu - Marius Pedersen
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu
a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2021 nájdete tu.
Poznámka : od januára 2020 sa pri vývoze používajú
POUKAZY  na vývoz komunálneho odpadu, ktoré je
potrebné zakúpiť na Obecnom úrade a pripnuť ich ku
kuka nádobe . Bez pripnutia Poukazu ku kuka nádobe,
Marius Pedersen  nevykoná odvoz smetí z pripravenej
kuka nádoby.


ENVI-PAK  poďakovanie za spoluprácu : nájdete tu .....
Certifikát za rok 2018 nájdete tu ...

 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018: nájdete tu ...

 
Vývoz triedeného odpadu
Harmonogram vývozu triedeného odpadu
pre rok 2018 nájdete tu


 
Vývoz komunálneho odpadu
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu
a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2018 nájdete tu.


Vzdelávací materiál na podporu správneho triedenia odpadu

pre viac informácií klikni na obrázok

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.