Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kultúra

Pamiatky

Kostol gotický rímsko-katolícky  zo 14. storočia, upravený za renesancie a neskôr v barokovom slohu v 18. storočí           

Kaplnka svätého Vendelína

     Pamätník vďaky Kňazom pôsobiacim v Sklabinskej farnosti od roku 1643

Fotogaléria zo slávnosti požehnania pamätníka 24.5.2015

Video z kladenia venca, pri príležitosti 16. ročníka Memoriálu vdp. Jána Laktiša 26.9.2015

Pamätná tabuľa Kalmána Mikszátha

  Pamätný dom Kalmána Mikszátha

Pamätný dom Kálmána Mikszátha Sklabiná


V obnovenom pamätnom dome Kálmána Mikszátha v Sklabinej sme sa pripravili s novým, rozšíreným programom. Návštevníci si môžu podľa záujmu či podľa času, ktorý hodlajú v múzeu stráviť vybrať z nasledovnej ponuky:

1. Prehliadka výstavy s vedením
2. Pre žiakov, hodiny literatúry v múzeu k vopred vybraným témam, alebo k prečítaným dielam.
3. Literárne besedy na témy súvisiace s dielom alebo životom spisovateľa Kálmána Mikszátha a slovenských spisovateľov obdobia realizmu:
   a. Detstvo spisovateľa a jeho svet rozprávok
   b. Spisovateľov vzťah k národnostiam
   c. Študentské časy Kálmána Mikszátha
   d. Slovenskí spisovatelia obdobia realizmu a ich diela
4. Premietanie filmov (Dáždnik svätého ...), podľa záujmu literárna beseda k premietnutým dielam.
5. Používanie počítačovej bázy dát (obrazový i textový materiál )
6. Prehliadka pamätných miest v Sklabinej s výkladom. Asi hodinová prechádzka po tých miestach,ktoré Mikszáth vo svojich dielach opisuje.
7. Múzejná pedagogika
   a. Práca s najnovším pracovným zošitom
   b. Riešenie zadaní rôznych pracovných listov podľa výberu
   c. Kreatívne zamestnanie ( kreslenie, výroba pečatidiel...)
   d. Dobové hry na dvore pamätného domu (chodúle, katapult, gulečník...)
8. Záujemcov môžeme v rámci poldňového výletu doprevádzať na trase Sklabiná –Pamätný dom K. Mikszátha, Modrý Kameň – hradné múzeum, Dolná strehová – kaštieľ Imricha Madácha so zaujímavým výkladom v autobuse počas cesty..
9. Na literárnu tému Mikszáth, alebo Madách môžeme realizovať program aj u vás na škole.

Otvorené: Denne od 10 - 17 hodina okrem pondelka.
Návštevu v inom termíne prosím, nahláste vopred.
Vstupné: Dospelí 2,- Euro
                 Študenti a dôchodcovia 1,- Euro


Mikszáth Emlékház Szklabonya

A felújított Mikszáth Kálmán emlékház Szklabonyán új, kiszélesített programokkal indul. A látogatók foglakkozásokból az érdeklődés, vagy eltölteni szándékozott idő szerint választahatnak:

1. A kiállítás megtenkintése vezetéssel
2. Diákoknak rendhagyó irodalmi órák előre megbeszélt témákról, elolvasott művekhez.
3. Irodalmi beszélgetések, Mikszát Kálmán életével és műveivel kapcsolatos témákra:
   o Mikszáth Kálmán gyerekkora és a mese
   o Mikszáth Kálmán nemzetisége és kéktnyelvűsége
   o Mikszáth Kálmán diákévei
   o Megbeszélés után egyéb témák is
4. Mikszáth művek vetítése (Szent Péter esernyője, Fekete város, Beszélő köntös...). A vetítés után igény szerint a   műhöz kapcsolódó beszélgetés.
5. Számítógépes Mikszáth adatbázis használata ( képanyag és adatbázis)
6. Körséta a faluban melynek keretén belül bemutatjuk azokat a helyeket, amelyek Mikszát műveiben szerepelnek.
7. Múzeumpedagógiai foglakozások
    a. Foglakozás a legújabb munkafüzettel
    b. A hagyományos munkalapok feladatainak megoldása
    c. Kreatív foglakozás (rajzolás, pecsételők készítése.... )
    d. Kültéri játékok az emlékház udvarán. Száz év előtti (Mikszáth korabeli) játékok (gólyaláb, diótörő, labdadobó, asztali játékok...) tetszés szerinti használata.
8. El tudjnk vállalni egy félnapos kirándulás vezetését is a Mikszáth – Madách – Balassi témában, ami a Szklabonyai emlékházat, a Kékkő vármúzeumot és az Alsósztregovai Madách kúriát érintő 25 kilométeres utazással jár.
9. Alkalmi esetekben hasonló foglalkozásokat az iskolában is meg tudunk tartani.

A Nyitvatartás: 10 és 17 óra között, hétfő kivételével. Más időpontra tervezett
látogatást kérem jelezzék az alul megadott címen.


Belépő: Felnőttek 2,- Euró
               Diákok és nyugdíjasok : 1,- Euró


Telefon: +421 918 999608
Mail: bohm.ondrej@mail.t-com.sk

Ondrej Bőhm

lektor pamätného domu


Významné osobnosti rodisko

Kálmán Mikszáth 

Kálmán Mikszáth (1849-1910) - sa v historickom rebríčku zaraďuje medzi načítanejších  maďarských spisovateľov všetkých čias. Mikszáth sa narodil a vyrastal v Sklabinej. Je známe, že jeden z prvých úspešných zväzkov spisovateľskej dráhy Kálmána Mikszátha má názov Slovenskí rodáci ( 1881 ), kde vystupujú na scéne slovenské kraje, obydlia, postavy. Ale aj druhá zbierka poviedok Dobrí Plavci ( 1882 ) bola z tohto prostredia a svedčí o fakte, že Mikszáth veľmi dobre poznal obyvateľov vtedajšieho horného Uhorska a zvečnil ich vo svojich dielach. Aj dej jeho najslávnejších románov sa odohráva na tomto území. Autor takmer vždy vychádza zo svojich spomienok, takže v jadre príbehov nachádzame nefalšované dobové sociologické fakty, správy o vtedajšej spoločnosti, ktorú rád kritizoval a v ktorej sa voľky-nevoľky pohyboval a napokon v nej aj sám zakotvil.  


Najvýznamnejšie diela
Slovenskí rodáci, 1881
Dobrí plavci, 1882
Zázračný kaftan, 1889
Posledný hradný pán, 1895
Psledný hradný pán, 1895
Dáždnik svätého Petra, 1895
Hluchý kováč Prakovský, 1897
Šviháci, 1897
Podivné manželstvo, 1900
Šipširica, 1902
Život a doba Móra Jóaiho, 1907
Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou, 1908
Čierne mesto, 1911
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť,
-01.05.2012