Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.sklabina.eu spravuje Obec Sklabiná je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Sklabiná 

Adresa:
Obecný úrad Sklabiná
Sklabiná 211
991 05 Sklabiná

IČO: 00319554

Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Veľký Krtíš 
Región: Novohrad 
Počet obyvateľov: 921 
Rozloha: 988 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330 

Všeobecné informácie: ousklabina@pobox.sk
Podateľňa: ousklabina@pobox.sk
Starosta: Bc. Marta Kálovcová, Mobil: 0915 880 292 ousklabina@pobox.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: ousklabina@pobox.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 / 451 41 40

E-mail: ousklabina@pobox.sk

Kompetencie:
Obec Sklabiná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk