Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komisie pri OZ

Finančno-rozpočtová komisia
1.  Ing. Nemec Ján  predseda komisie poslanec
2.  Ing. Lajko Jozef člen komisie zástupca obce
3.  Lachká Beáta člen komisie zástupca obce
Komisia ochrany verejného poriadku
1.  JUDr. Vladovič Márius  predseda komisie  poslanec
2.  Varga Jozef   člen komisie  poslanec
3.  Varga Miroslav  člen komisie  poslanec
Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a sociálnych vecí
1.  PhDr. Havrilová Dana  predseda komisie  poslanec
2.  Vargová Katarína  členka komisie zástupca obce
3.  Bc. Šimkovičová Eva  členka komisie zástupca obce
Komisia výstavby a územného plánovania, CO
1.  Kucej Jozef  predseda komisie poslanec
2.  Lauko Dušan  člen komisie poslanec
3.  Gerbáč Dušan  člen komisie zástupca obce
4.  Kazi Ivan  člen komisie zástupca obce
5.  Ing. Dudok Ladislav  člen komisie zástupca obce
Komisia pre bytovú politiku
1.  JUDr. Vladovič Márius  predseda komisie poslanec
2.  Varga Jozef  člen komisie poslanec
3.  Kucej Jozef  člen komisie poslanec
4.  Varga Miroslav  člen komisie poslanec
5.  Koška Michal  člen komisie zástupca obce