Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejné obstarávanie

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Archív

    Rekonštrukcia obecného úradu
    Výzva na predkladanie ponúk
    Zateplenie budovy OcU zadanie
    Technická správa OcU
    Oznámenie výsledku verejného obstarávania
    Zmluva o dielo "Zateplenie budovy obecného úradu v obci Sklabiná"
    Multifunkčné ihrisko Sklabiná - novostavba
    Výzva na predkladanie ponúk
    Výzva na predkladanie ponúk
    Formulár cenovéj ponuky
    Návrh zmluvy
    Výkaz výmer
    Čestné vyhlásenie k ponuke
    Čestné vyhlásenie podmienky účasti
    Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Multifunkčné ihrisko Sklabiná - novostavba
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
    Zmluva o dielo výstavba multifunkčného ihriska Obec Sklabiná - Maro s.r.o. Sučany
    Dodatok č. 1 k zmluve výstavba multifunkčného ihriska MARO s.r.o.
    Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5
    verejné obstarávanie
    Výzva na predkladanie ponúk
    Zadanie s výkazom výmer
    Doplnok technickej správy
    Doplnok technickej správy stavebná dokumentácia
    Doplnok sprievodnej správy
    Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5 trasa
    Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5 Uloženie potrubia
    Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5 profil
    Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5 Kanalizačná šachta
    Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5
    Súťažné podklady Sklabiná - Kanalizácia Vetva AA-5
    Návrh "Zmluvy o dielo" Sklabiná - Kanalizácia Vetva AA-5
    Zadanie výkaz výmer
    Návrh uchádzača na plnenie hodnotiacich kritérií
    Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Sklabiná - Kanalizácia vetva AA-5
    Zmluva o dielo 1/2020 Obec Sklabiná - JULMEX SK, s.r.o.
    Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej v obci Sklabiná – II. etapa
    Výzva na predkladanie ponúk
    Formulár cenovej ponuky
    Návrh zmluvy
    Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej v obci Sklabiná - II. etapa VV
    Čestné vyhlásenie, podmienky účasti
    Čestné vyhlásenie k ponuke