Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OZNAM - Multifunkčné ihrisko

 23.03.2023

                                                             O z n a m
Obec Sklabiná oznamuje, že dňom 23. marca 2023 bude multifunkčné ihrisko
uvedené do prevádzky.
Záujemcovia o prenájom multifunkčného ihriska si môžu kľúče prevziať u správcu
MI tel.číslo: 0907159816. Osoba, ktorá bude preberať kľúče u správcu uhradí poplatok za
všetky osoby, ktoré budú v danom čase vykonávať športovú činnosť.
Povinnosťou každého záujemcu je správcovi nahlásiť menovite, kto sa bude na MI nachádzať a zaplatiť poplatok vo výške 1,- Eur/osoba/hod. pri kolektívnych športoch a 2,- Eur/hod./osoba pri tenise.
Deti do 15 rokov majú vstup na MI zdarma, ale musia byť v doprovode aspoň 1 dospelej osoby.
Osoba, ktorá preberá kľúče od správcu musí podpísať vyhlásenie, že zodpovedá za
všetky škody, ktoré budú úmyselne spôsobené.
Zároveň žiadame, aby si každý záujemca prečítal „Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska Sklabiná“, ktorý je zverejnený na stránke www.sklabina.eu, alebo sa nachádza vyvesený pri multifunkčnom ihrisku.
Chráňme si, čo máme vybudované, je to pre šport a nedokazujme si svoju silu
poškodzovaním majetku, čo má slúžiť všetkým teraz i do budúcna.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >