Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o realizácii projektu

 03.10.2023

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Sklabiná

Kód projektu v ITMS2014+: 302091CZJ2

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Konkrétny cieľ: 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Prijímateľ: Obec Sklabiná, Sklabiná 211, 991 05 Sklabiná

Miesto realizácie: Obec Sklabiná

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 800,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: 03/2022 – 04/2023

Kód výzvy:  IROP-PO9-SC91-2023-108Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >