Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KZ1/2023 kúpa nehnuteľností Odb.: Peter Veselka
Dod.: Obec Sklabiná
4 580 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zmena bodu 2 čl. III Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: SAWER s.r.o.
41 956.99 €
IROP-Z302091CZJ2-91-108 Nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
7 800 €
IROP-CLLD-Q108-512-010-009 Zmluva o poskytnutí príspevku Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: Ipeľská Kotlina - Novohrad
37 840 €
926/CC/23 predfinancovanie časti oprávnených výdavkov Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska na budove MŠ v obci Sklabiná Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
37 840 €
Zmluva o spolupráci prenájom reklamnej plochy Odb.: Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Sklabiná
130 €
230726 Vykonávanie a zabezpečovanie úkonov a činností k predkladaniu žiadostí Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: CEM-SERVIS s.r.o.
1 440 €
Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov Poskytnutie reklamných a propagačných predmetov Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
60 €
Mandátna zmluva Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska na budove materskej školy v obci Sklabiná" Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: Ing. Igor Kokavec - K.ING.
840 €
ZoD 2/2023 Altánok pri MŠ Sklabiná - novostavba Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: SAWER s.r.o.
13 974.98 €
12023 Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska na budove MŠ v obci Sklabiná Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: SAWER s.r.o.
41 956.99 €
Dodatok č. 362/CC/22-D2 k Zmluve o úvere č. 362/CC/22 Splátkový úver Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
41 000 €
1-803992671831 poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: Slovak Telekom a.s.
31.60 €
523014055 dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Krycí list rozpočtu k Dodatku č. 2 k zmluve o dielo Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: REOPLYZ s.r.o.
56 135.57 €
2/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: BC ARCH-PROJEKT PLUS s.r.o.
34 200 €
1/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: Angelika Kokyová
10 000 €
Dodatok č. 1 poskytovanie právnej pomoci Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: JUDr. Vanesa Džavoronková
200 €
2/2022 Kúpna zmluva Odb.: Štefan Veselka
Dod.: Obec Sklabiná
1 200 €
Dodatok č. 362/CC/22-D1 dodatok k úverovej zmluve Odb.: Obec Sklabiná
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
204 000 €
Generované portálom Uradne.sk